Home

Welkom op onze website.

Wij zijn blij met uw interesse voor onze website.
U vindt hier informatie over de lokale partij LOKAAL Heeze-Leende.
De groepering die verantwoording wil nemen voor het bestuur van onze gemeente.

Een groepering die actief meewerkt aan:

  • het tot stand komen van een transparant bestuur
  • het op orde brengen van de gemeentefinanciën
  • het versterken van de leefbaarheid van alle kernen
  • het behoud van de historische kenmerken
  • het betrekken van de burgers bij het bestuur

Voor verdere informatie zie ook de agenda van onze achterbanvergaderingen.

Wij nodigen u uit om als u vragen of reacties heeft deze naar ons toe te sturen via ons contactadres

Actueel

Invulling terrein en gebouwen van voorheen Piet Kerkhof
Tijdens de raadsvergadering van 12 september hebben we vragen gesteld over het gebruik van het naastgelegen... lees verder
Heeze-Leende onder actief toezicht van de provincie
Tijdens dezelfde raadsvergadering hebben wij ook vragen gesteld over de stand van zaken met betrekking... lees verder
Centrumplan Leende
Bij de behandeling van de Kadernota 2017 nam de raad een motie aan om het eigendom te verwerven van... lees verder